Home
 
Ramazzini
 
Cijfers
 
Kinderen en zwangere vrouwen
 
Voedingscentrum
 
Alternatief
 
Video's
 
Welles nietes...
 
travelsmtp
Regelmatig in het
buitenland, maar
uw e-mails blijven
hangen in Postvak Uit?
travelsmtp.com
  ASPARTAAM
  Doe mee aan de Aspartaam Thuistest !!!
   Doorvertellen
 Mailinglist
 Links
 Klachten
   Aspartaam thuistest
 Resultaten thuistest
 Uw mening / poll
 Forum

VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT


De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) moet voor de gezondheidsbescherming van mens en dier zorgen binnen Nederland. Zij moeten toezicht houden op de veiligheid van voedsel- en niet-voedselgerelateerde producten. De VWA werkt binnen de hele productieketen: Van grondstof en hulpstof tot eindproduct of consumptie. Alle producten en processen spelen daarbij een rol.


De VWA koppelt drie essentiŽle functies in een zogenaamde strategische driehoek: toezicht, risicobeoordeling en risicocommunicatie. Zo kan er reactief en proactief gewerkt worden aan het terugdringen van veiligheidsrisico's.


De VWA heeft twee werkmaatschappijen: Keuringsdienst van Waren (KvW) en Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). Hiervoor geldt:


1. Toezicht houden: het doen naleven van wet- en regelgeving.
2. Risicobeoordeling en onderzoek: signaleren van mogelijke bedreigingen en het uitvoeren van een wetenschappelijke risicobeoordeling.
3.  Risicocommunicatie: actief informeren over risico's en risicoreductie op basis van betrouwbare informatie.GEZONDHEIDSRAAD


De Nederlandse Gezondheidsraad is in 1902 ingesteld. Hij is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement 'voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid' (art. 21 gezondheidswet). De gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van de Volksgezondheidsraad, Welzijn & Sport, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Landbouw en Natuurbeheer & Visserij. De raad kan ook op eigen beweging adviezen uitbrengen als het gaat om ontwikkelingen of trends die van belang kunnen zijn voor het overheidsbeleid.
EUROPESE COMMISSIE


De Europese Commissie is een politiek onafhankelijke instelling die de belangen van de EU behartigt. De Commissie is het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap; ze stelt nieuwe wetgeving voor en ziet toe op de uitvoering van de taken die in de verdragen en besluiten van het Parlement en de Raad zijn vastgelegd.
EFSA / EAV


De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EAV), oftewel op z'n Engels, de European Food Safety Authority (EFSA) verschaft de Europese Commissie onafhankelijk wetenschappelijk advies over alles wat direct of indirect verband houdt met voedselveiligheid.
EUROPEES PARLEMENT


Het Europees Parlement is een instelling van de Europese Unie en vertegenwoordigt de belangen van de burgers van Europa. Het Parlement wordt, sinds 1979, iedere vijf jaar rechtstreeks gekozen via algemene verkiezingen. Het Parlement is actief betrokken bij de totstandkoming van Europese wetgeving (richtlijnen, verorderningen, enz.), door zich uit te spreken over wetsvoorstellen die de Europese Commissie heeft ingediend. Afhankelijk van het beleidsterrein, geeft het Parlement advies, heeft het de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen of treedt samen met de Raad op als medewetgever.
EUROPESE RAAD


De Europese Raad is het voornaamste besluitvormende orgaan van de Europese Unie. De ministers van de lidstaten vergaderen in de Raad van de Europese Unie. Al naar gelang het onderwerp op de agenda, zal elk land vertegenwoordigd zijn door de minister die verantwoordelijk is voor dat onderwerp (buitenlandse zaken, financiŽn, sociale zaken, vervoer, landbouw, enz.).


 Vragen en opmerkingen: webmaster@aspartaam.com
Unieke bezoekers sinds 1 januari 2006: 1   (pageviews: 1) Bestel het boekje Wat zit er in uw eten?